Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-дослідна робота кафедри    Наукова діяльність кафедри маркшейдерії здійснюється у двох напрямках. Перший включає дослідження, що фінансуються, а другий – дослідження, що виконуються за ініціативою співробітників кафедри. Серед досліджень, що фінансуються, виділяється науковий напрямок, ініційований професором кафедри Кучиним О.С. «Науково-технічне обґрунтування об’ємів видобутку розкривних порід північного, східного бортів західної ділянки ПрАТ «НТРУ», та професором Халимендиком Ю.М., а саме – геомеханічне обґрунтування методів підтримання гірничих виробок та забезпечення повноти виїмки запасів. 

    Співробітники кафедри активно працюють над виконаннями досліджень за держбюджетними темами кафедри: Ш-507 «Закономірності деформування виробок у зоні впливу очисних робіт в умовах слабких бокових порід» та "Розробка освітніх магістерських програм спеціальності 184 «Гірництво» за спеціалізаціями «Маркшейдерські роботи при видобутку корисних копалин» та «Маркшейдерські роботи при будівництві та експлуатації міських підземних споруд»", "Розробка методики маркшейдерського моніторингу стану виробок, що закріплені анкерним і рамно-анкерним кріпленням", "Розробка методики моделювання зрушення земної поверхні над очисними виробками шахт Західного Донбасу", "Оцінка тектонічної порушеності шахтних полей Західного Донбасу за умови відробки запасів комплексно-механізованими лавами" використані при розробці державних стандартів вищої освіти з спеціальності "Гірництво" і спеціалізації "Маркшейдерія".   

  Основними напрямками наукової діяльності кафедри є: 

  • удосконалення методик обґрунтування об’ємів видобутку порід; 
  • прогнозування параметрів зрушення земної поверхні під дією шкідливого впливу гірничих розробок; 
  • геометризація диз’юнктивних порушень; 
  • удосконалення методик виконання маркшейдерських робіт;
  • геомеханічне обґрунтування способів забезпечення стійкості підготовчих виробок за умов їх використання вдруге;
  • забезпечення максимальної повноти виїмки вугілля за рахунок оптимізації параметрів ціликів.


© 2006-2021 Інформація про сайт