Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Посібники
Навчальні посібники для студентів

Підручники, методичні вказівки та посібники

Пособия
Освітньо-професійні програми

Бакалавр
Магістр

Робочі програми дисциплін
Робочі програми та силабуси дисциплін, що викладаються на кафедрі

На кафедрі маркшейдерії студентам викладається великий перелік дисциплін за всіма напрямками спеціальності

Робочі програми дисциплін
Робочі програми дисциплін для здобувачів ступеня доктора філософії

Робочі програми дисциплін, що читаються на кафедрі маркшейдерії для здобувачів ступеня доктора філософії

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

Аудиторії та навчальні лабораторії достатньо обладнані для проведення лабораторних та практичних занять у відповідності з учбовою програмою.

Атестація здобувачів вищої освіти
Атестація здобувачів вищої освіти

Інформація щодо атестації здобувачів вищої освіти (дипломування) для бакалаврів та магістрів

Дистанційна освіта
Дистанційна освіта

Дисципліни кафедри маркшейдерії на платформі дистанційної освіти НТУ ''ДП"

© 2006-2021 Інформація про сайт