Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Студентам
Робочі програми дисциплін

Робочі програми та силабуси дисциплін, що викладаються на кафедрі

На кафедрі маркшейдерії студентам викладається великий перелік дисциплін за всіма напрямками спеціальності

Розклад занять

Розклад занять

Поточний розклад занять та іспитів для студентів НТУ Дніпровська політехніка за факультетами

Розклад занять

Графік консультацій викладачів кафедри

Учебно-метод. работа

Оцінювання студентів

Оцінювання знань студентів та 100-бальна шкала оцінювання

Посібники

Навчальні посібники для студентів

Підручники, методичні вказівки та посібники

Атестація здобувачів вищої освіти

Атестація здобувачів вищої освіти

Інформація щодо атестації здобувачів вищої освіти (дипломування) для бакалаврів та магістрів

Студентська рада ФБ

Студентська рада факультету будівництва

Контакти студентської ради ФБ та інформація для студентів пільгових категорій

Дистанційна освіта

Дистанційна освіта

Дисципліни кафедри маркшейдерії на платформі дистанційної освіти НТУ ''ДП"


© 2006-2021 Інформація про сайт