Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

доц. Кучин А.С.

Кучин Олександр Сергійович 


завідувач кафедри,

доктор технічних наук, професор


Загальні відомості

Народився 2 жовтня 1977 р. В 1999 році закінчив Національну гірничу академію України (тепер НТУ "Дніпровська політехніка") за спеціальністю «Маркшейдерська справа». З вересня 1999 року працює на кафедрі маркшейдерії. В 2015 році обраний завідувачем кафедри маркшейдерії. Крім педагогічної роботи зі студентами та магістрами керує науковою роботою здобувачів, аспірантів і докторантів. Є членом спеціалізованої ради  із захисту кандидатських і докторських дисертацій.


Дисципліни

Викладає наступні дисципліни:

  • Сучасні маркшейдерсько-геодезичні прилади та технології
  • Математичне моделювання систем
  • Технологія ведення маркшейдерських зйомок
  • Маркшейдерські роботи при плануванні гірничих робіт


Наукові інтереси, публікації

Є автором більш 50 наукових публікацій, 10 методичних розробок, монографії та навчального посібника з грифом Міністерства освіти та науки України.

Основні наукові інтереси:

  • вдосконалення методів прогнозування зрушень та деформацій земної поверхні та гірського масиву при розробці родовищ корисних копалин
  • дослідження сучасних маркшейдерсько-геодезичних приладів та технологій
  • проблеми точного визначення обсягів корисної копалини

Google Scholar    - 

Scopus                 - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55320284600

ORCID                 - https://orcid.org/0000-0003-4031-164X


Відомості про підвищення кваліфікації

У 2004 році захистів кандидатську диссертацію за питанням прогнозування пошкодження споруд при їх підробці в умовах пологих вугільних пластів.

У 2012 році захистів докторську диссертацію на тему «Закономірності деформування земної поверхні та масиву слабометаморфізованих гірських порід при розробці пологих вугільних пластів».

Проходив підвищення кваліфікації в УкрНДМІ, 2014 р. та в компанії ТНТ ТПІ , 2019 рік.© 2006-2021 Інформація про сайт