Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Бруй Г.В.

Бруй Ганна Валеріївна 

доцент, кандидат технічних наук


Загальні відомості

Народилась в 1976 році. У 1998 році закінчила Дніпропетровський гірничий інститут (тепер НТУ "ДП") за спеціальністю "Маркшейдерія". На кафедрі маркшейдерії працювала на посаді асистента з 2004 року, а з вересня 2007 року працює на посаді доцента.

Є відповідальним секретарем приймальної комісії НТУ "ДП" від факультету будівництва.


Дисципліни

Викладає наступні дисципліни:

  • Геометрія надр


Наукові інтереси, публікації

Є автором більш 40 наукових публікацій. Співавтор трьох патентів на винахід.

Основні наукові інтереси:

  • вдосконалення методів геометризації родовищ корисних копалин 
  • вивчення деформацій у системі "кріплення-масив" виробок
  • проблеми маркшейдерського обліку видобутку вугілля

Google Scholar    - https://scholar.google.com.ua/citations?user=tb4mLkoAAAAJ&hl

Scopus               - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55999524000

ORCID                - https://orcid.org/0000-0001-9527-8889


Відомості про підвищення кваліфікації

В 2006 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.15.01 - Маркшейдерія на тему "Удосконалення методики маркшейдерського обліку видобутку вугілля в комплексно-механізованих лавах".

Проходила підвищення кваліфікації в Інституті геотехнічної механіки НАН України.© 2006-2021 Інформація про сайт