Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


baryshnikov.jpg

Баришніков Анатолій Сергійович 


кандидат технічних наук,

доцент кафедри


Загальні відомості

Народився в 1990 р. У 2012 році закінчив Національний гірничий університе (тепер НТУ "Дніпровська політехніка") за спеціальністю «Маркшейдерська справа». З 2011 року працює на кафедрі маркшейдерії на посадах лаборанта, м.н.с., асистента, а з 2018 р - доцента. З 2013 по 2019 роки працював у приймальній комісії оператором з електронної реєстрації вступників.


Дисципліни

Викладає наступні дисципліни:

  • Маркшейдерія
  • Маркшейдерське забезпечення гірничих робіт в небезпечних зонах
  • Автоматизація маркшейдерських розрахунків


Наукові інтереси, публікації

Є співавтором більш 30 наукових публікацій, методичних вказівок. Співавтор двох патентів на винахід.

Основні наукові інтереси:

  • вивчення деформування системи "кріплення-масив" глибоких шахт
  • ГІС/САПР, системи автоматизації маркшейдерських розрахунків
  • вдосконалення методик виконання маркшейдерських зйомок та обробки результатів вимірювань

Google Scholar    - https://scholar.google.com.ua/citations?user=80zfFLkAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Scopus               - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203247666

ORCID               - http://orcid.org/0000-0003-0637-3054


Відомості про підвищення кваліфікації

У 2016 році захистів кандидатську диссертацію на тему "Закономірності деформування системи «кріплення-масив» у слабких породах у зоні впливу очисних робіт"© 2006-2021 Інформація про сайт