Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра маркшейдерії НТУ "Дніпровська політехніка"Кафедра маркшейдерії НТУ «Дніпровська політехніка» існує з дня відкриття Катеринославського вищого гірничого училища (КВГУ) у 1899 р. по теперішній час.

Засновник спеціальності Петро Михайлович Леонтовський (1871-1921), гірничий інженер, згодом професор, відомий вчений і активний діяч маркшейдерської справи, з 23 вересня 1903 р. в КВГУ почав працювати викладачем маркшейдерського мистецтва і геодезії, основоположник маркшейдерської школи в КВГУ – ДГІ – ДГАУ –НГАУ – НГУ – НТУ «ДП», з ініціативи якого у 1918 році в ДГІ було відкрите відділення з підготовки гірничих інженерів-маркшейдерів.

У вересні 1925 р. був зроблений перший набір 25 студентів на маркшейдерську спеціальність Дніпропетровського гірничого інституту.

У 1929 р. відбувся перший випуск гірничих інженерів-маркшейдерів. Відтоді і по теперішній час щорічно (крім 1942 і 1943 рр.) здійснюється в ДГІ-ДГАУ-НГАУ-НГУ-НТУ «ДП» випуск гірничих інженерів-маркшейдерів. На кафедрі маркшейдерії підготовлено більше 3000 гірничих інженерів-маркшейдерів.

З цих випускників згодом захистили докторські дисертації й отримали звання професора В.А. Лазарян, В.Т. Давидянц, М.С. Черемісін, І.Г. Лисиця, М.Б. Самойловський, О.В. Ягупов, П.Я. Галушко, Л.Я. Парчевський, А.М. Зорін, О.Є. Ольховиченко, В.І. М’якенький, М.С. Четверик, Є.Г. Петрук, В.О. Назаренко, О.С. Кучин а також близько 100 чоловік стали кандидатами технічних наук. В.О. Лазарян був академіком АН України.

Навчальна робота в період до відкриття маркшейдерської спеціальності (1899-1925) обмежувалася викладанням двох дисциплін на обох відділеннях: гірничому – геодезії, з проведенням навчальної (польової) геодезичної практики після першого курсу, і маркшейдерського мистецтва з проведенням навчальної маркшейдерської практики на шахтах Донбасу після другого курсу, на заводському – геодезії з проведенням навчальної (польової) геодезичної практики після першого курсу.

Після відкриття маркшейдерської спеціальності (період із 1925 р. дотепер) кафедра добре оснащена й обладнана новітніми приладами й інструментами. Створено лабораторії з маркшейдерської справи, маркшейдерського приладознавства, орієнтуванню шахт (геометричне і гироскопічне). Є гірокомпаси, лазерні прилади, світлодальноміри, нівеліри й теодоліти різних систем у кількості, що забезпечує проведення лабораторних навчальних занять і навчальної маркшейдерської практики на шахті "Гвардійська" ПАТ "Кривбасзалізрудком".

Співробітники кафедри активно брали участь у поліпшенні постановки й організації маркшейдерської справи в гірничій промисловості. При ДГІ в 1920-1939 рр. були зосереджені всі роботи з Держмаркконтролю України, де співробітники кафедри доц. Н.М. Шатохін – головний маркшейдер України, доц. Б.П. Горський, доц. К.А. Зорін, асистенти І.В. Вдовін, І.Г. Лисиця, Т.Н. Баринов були окружними маркшейдерами гірничих округів Донбасу і Криворіжжя Держмаркконтролю України. Всю свою роботу кафедра проводила в тісному співробітництві з маркшейдерами Донецького, Криворізького і Нікополь-Марганецького басейнів. У 1935 р. в ДГІ була проведена перша та у 1936 р. друга науково-технічні конференції маркшейдерів України.

За кафедрою закріплено викладання більше 20 навчальних дисциплін.

Середнє річне навчальне навантаження становить 561 годин.

Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється відповідно до розроблених кафедрою освітньо-професійних програм, що затверджені Вченою радою університету .

Досвід підготовки фахівців-маркшейдерів у НТУ «ДП» складає більше 110 років.

Попит на випускників:

  • частка випускників, направлених на роботу – 100%;
  • частка заявок на працевлаштування  від кількості випускників – 100%;
  • частка випускників, які перебувають на обліку в службі зайнятості – 0;
  • частка випускників, які працевлаштовані на підприємства регіону – 50%.

Фахівці, які випускаються кафедрою, мають широке коло професійних питань, що використовуються в різних галузях виробництва. Традиційно кафедра готує спеціалістів для потреб вугільних та рудних шахт України, а також для гірничих підприємств, які видобувають корисні копалини відкритим способом.

З метою формування складу студентів кафедрою виконуються різні види роботи:

  • постійне спілкування з керівниками маркшейдерських відділів та директорами гірничо-видобувних підприємств з метою залучення молоді на навчання, в тому числі на контрактній основі;
  • проведення агітаційної роботи в школах міста та гірничо-видобувних підприємствах області та України;
  • підготовка та розповсюдження рекламних матеріалів по спеціальності;
  • підтримка зв’язків з випускниками минулих років та доручення студентам проведення агітаційної роботи у школах своїх міст та інші види робіт;
  • розповсюдження інформації про спеціальність (спеціалізацію) через сайт університету та соціальні мережі.

Діяльність кафедри по вивченню потреб в спеціалістах включає використання наукових та виробничих зв’язків кафедри на підприємствах, проведенню профорієнтаційних заходів на етапі виконання та захисту кваліфікаційних робіт.

Профорієнтаційна робота на кафедрі ведеться згідно розробленого плану за різними формами. Співробітниками кафедри проведені зустрічі з молоддю в школах, на підприємствах, як в регіоні так і на міжрегіональному рівні в містах Покровськ, Павлоград, Тернівка, Першотравенськ. Проводяться зустрічі викладачів кафедри з абітурієнтами в навчальних лабораторіях кафедри.

Кафедра здійснює підготовку аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.15.01 – маркшейдерія.

© 2006-2021 Інформація про сайт